Hun er sånn!

jegDu er jo ikke sånn som jeg trodde. Hun kikket på meg med store brune øyne. Øyenbryn søkte oppover. Smilte med varm stemme. -Du er helt annerledes.

Om kvelden vandret tankene mine under taket på soverommet. Helt annerledes? Ikke sånn som hun trodde?

 

 

Inntrykk og oppfatninger av et annet menneske. Visuelt synsinntrykk. Ord. Handlinger. Kategorisering. Stereotyper.

Det var den amerikanske journalisten Walter Lippmann som introduserte begrepet stereotyper i samfunnsvitenskapen. Han kalte stereotypier for «bilder i våre hoder». Hans hovedtese er at vi oftest får våre oppfatninger om andre mennesker gjennom andre kilder enn direkte erfaring. Dersom vi hører uttalelser om andre gjentatt flere ganger, har vi lett for å tro at de er riktige. Ofte observerer vi det vi er forhåndsprogrammert til å se, og overser andre trekk som kanskje ikke underbygger stereotypien.

Han er sånn. Hun er sånn.

Noen ganger føler vi et menneske via et annet menneske. Min venns varme ord setter magefølelsen. Mitt inntrykk av jenta på andre siden av grønnsaksdisken er basert på en annens erfaring. Jeg nikker. Smiler. Godt inntrykk uten å kjenne.

-Han er en idiot! En annen venn om en annen. Neonpil blinkende
over hodet hans ved hvert møte. Antagelser basert på annet enn direkte erfaring.

Ikke sånn som hun trodde. Jeg var annerledes. Direkte erfaring. Inntrykk endret.

Det er uunngåelig. Våre inntrykk av andre kommer oftest til å være basert på andre kilder enn direkte erfaring. Noen ganger kommer inntrykkene fra så nære hold, at vi adopterer dem uten å nøle. Avhengig av erfaringens art, og vårt forhold til de som har erfart dem lagres inntrykk. Nære relasjoners erfaring blir våre. Helt naturlig og ofte riktig.

Men det er ikke alltid sånn. Vi har negative oppfatninger om mennesker vi ikke kjenner. Mennesker vi aldri har snakket med, eller byttet hei med. Vi kaster skjulte blikk på hverandre. Setter i bås. Søker bekreftelse på våre oppfatninger. Er det sånn som vi er forhåndsprogrammert til å tro? Er hun sånn? Er han sånn?

Hvem eller hva har definert hva sånn er?

 

Kommentarer