Pride 2019. Alta Bibliotek.

Kjærlighet gjør ikke blind. Kjærlighet er blind. Blind for rase, religion, livssyn og kjønn. Jeg er så stolt, og rørt over at Alta Bibliotek ønsket mitt portrett med i utstillingen sin.