Det kalde landet

 

Det bor mennesker i det kalde landet

I det kalde landet bor det mennesker

Mennesker som er så kalde at de ikke kjenner at de fryser

Ikke et hjerte av frost skakes

Ikke en sjel, hvis liv går forbi

De tror at de lever

I det kalde landet

 

På impuls i kveld, etter å ha hørt medmennesker fortelle sin historie, og sett filmen » En sang for Mursal».